» Παρουσίαση του Λογιστής In House
 
Βλέπετε τη πιο σύγχρονη μορφή Λογιστικής Υπηρεσίας.

Επιλέξτε την επιχείρησή σας και δείτε:
  • Οικονομικά Δεδομένα: Πως εμφανίζονται οι λογαριασμοί σας κάθε μήνα, Αναλυτικά και Συνοπτικά.
  • Οικονομικοί Δείκτες: Τι σημαίνει η εικόνα σας στην εφορία και ποιες διορθώσεις να κάνετε.
  • Φ.Π.Α.: Ενημέρωση online με την καταχώριση των παραστατικών σας.
  • Μισθοδοσία: Βρείτε την στον υπολογιστή σας, εκτυπώστε τις αποδείξεις και ότι άλλο χρειάζεστε.
Παρακαλώ επιλέξτε το είδος της επιχείρησης.
Επιχείρηση με Βιβλία Β Επιλογή
Επιχείρηση με Βιβλία Γ Επιλογή
Παρουσίαση Computax (Ελ)
Παρουσίαση Computax (Eng)